Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter. För All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vad är en personuppgift?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Kontaktuppgifter för ansvarig av hantering av personuppgifter:
Årgus Medicinteknik AB
556446-6455
Södra Malmgatan 9
392 34 KALMAR
Tel: 0480 – 49 12 80
e-post: info@argusmedicinteknik.se
Kontaktperson: Eva Holm-Wiberg

Personuppgifterna används till:
Kontakt med kunder, leverantörer och externa intressenter.
Referens (namn) i skriftliga dokument som
• Offerter
• Ordrar – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.
• Fakturor – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.

Vilka uppgifter har vi i våra register över dig som ej kontaktar oss som privatperson?
• Namn
• Yrkestitel
• Arbetsplats
• E-post arbete
• Telefon arbete

Våra register innehåller följande kategorier av personer:
• Kunder
• Leverantörer
• Externa intressenter såsom revisor, bank, försäkringsbolag etc.

Hantering av register för kunder inom landsting- och privat sjukvård.
Någon bestämd tidsgräns finns ej men personuppgifter raderas då de ej är relevanta längre. Orderunderlag från kunder inom sjukvården sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Fakturor till kund likaså. Rutiner för hantering av personuppgifter i CRM- och Administrativt program finns.

Hantering av register för privatkunder.
Årgus Medicinteknik har inte något register över privatpersoner som handlar i vår webshop. Alla beställningar görs via shopen och hanteras via Klarna. Varje beställning genererar ett e-postmeddelande till oss så att vi kan expediera ordern. Så snart beställningen är utskriven tas e-postmeddelandet bort. Vi förvarar underlaget till beställningen i en månad och därefter kasseras underlaget. Kunden godkänner våra villkor i och med att man genomför köpet. Kontakta oss om ni inte vill beställa via Klarna och inte godkänner villkoren.

Vem har tillgång till våra register?
Våra register hanteras enbart av personal på Årgus. Uppgifterna överförs ej till annat land eller organisation.

Patientsäkerhet
Vi har inga uppgifter om patienter i våra register.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen kan du när som helst begära att få dina uppgifter raderade från våra register.

Har du övriga frågor eller funderingar på hur vi hanterar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Klarna
Klarnas policy: Klicka här
För att läsa mer om vår betallösning Klarna: Klicka här.

Kontakta oss
Årgus Medicinteknik AB,
Södra Malmgatan 9,
392 34 KALMAR

Tel. 0480 491280
Fax. 0480 491380

www.argusmedicinteknik.se
info@argusmedicinteknik.se